Taustaa

Suomen kallioperä on pullollaan tarinoita muinaisista luonnonmullistuksista: merten avautumisista, elämän kehityksestä, menneistä ilmastonmuutoksista, tulikuumista laavavirroista, supertulivuorien räjähdyspurkauksista, kosmisista törmäyksistä ja poimuvuoristojen nousuista sekä romahduksista. Nämä kertomukset on kuitenkin maapallo taitavasti salannut, ja siksi tulkkeja tarvitaan.

Geologian yleistajuistamista hankaloittaa se, että Suomi ei nykyään ole geologisesti kovin aktiivinen. Alan käsittely saattaa jäädä kouluissakin pinnalliseksi, vaikka  nykyisenkaltainen yhteiskuntamme on täysin riippuvainen geologisista luonnonvaroista. Jopa geologian alan peruskäsitteet, jotka auttaisivat ymmärtämään yllä mainittuja luonnonmullistuksia, voivat olla monelle tuntemattomia. Tällaisia termejä ovat esimerkiksi ”plagioklaasi”, joka on maankuoren yleisin mineraali, ja ”Svekofenninen orogenia”, joka on merkittävin yksittäinen Suomen maankamaraan vaikuttanut tapahtuma.

Tämän tietokirjaprojektin päämääränä on rakentaa siltoja tämän rotkon ylitse. Valmistuva teos on yleistajuinen, ja sen voi lukea ilman geologisia ennakkotietoja. Kivien kertomat uskomattomat tarinat ovat työmme keskiössä ja kerromme myös, millä eri tavoin näitä tarinoita voidaan kivistä tulkita. Teemme parhaamme päämäärän saavuttamiseksi ja toivomme, että viihdytte seurassamme myös sen valmistumisen aikana!

Vuonna 1980 purkautunut St. Helens Yhdysvalloissa. Samanlaisten tulivuorten purkauskiviä löytyy omasta kallioperästämme.

Olemme erittäin kiitollisia kirjaprojektia rahoittaneille tahoille:

Alfred Kordelinin säätiö
K.H. Renlundin säätiö
WSOY:n kirjallisuussäätiö

Geologian Tutkimuskeskuksen avoimet aineistot ovat tässä työssä myös erittäin tärkeitä.

Geologian Tutkimuskeskuksen aineistot

Lisäksi olemme kiitollisia monille geotieteilijöille ja geologian parissa työskenteleville ja harrastaville projektissa auttamisesta. Haluamme erikseen kiittää nykyistä ja jo eläköitynyttä henkilökuntaa seuraavista tahoista: Geologian Tutkimuskeskus, Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen osasto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Turun yliopiston ja Åbo Akademin Geotalo sekä Oulun yliopiston Kaivannaisalan yksikkö.